Jak přestat kouřit? Jak fungují náplasti na odvykání kouření?

Jak přestat kouřit? Jak fungují náplasti na odvykání kouření?
Při odvykání kouření, mohou pomoci nikotinové náplasti. Ty se lepí někam na kůži, a postupně se z nich v průběhu dne uvolňuje nikotin. Nemáte tak potřebu si zapálit cigaretu. V ČR se asi nejvíce prodávají nikotinové náplasti značky Niquitin nebo Nicorette.

Jak souvisí hubnutí a odvykání kouření? Nijak a hodně. Stejně jako při hubnutí, i při odvykání kouření, potřebujete především rozhodnutí, pevnou vůli a odhodlání, a nevzdávat se.

I při hubnutí jde o to, abyste se odnaučili nějaký zlozvyk. U hubnutí je to špatný/nezdravý způsob života. Při kouření také.

Abyste zhubli, nebo přestali kouřit, je potřeba nějaká změna. Přestat kouřit, vám mohou pomoci například nikotinové náplasti na odvykání kouření (nebo i další podpůrné prostředky).

Nikotinové náplasti na odvykání kouření (nebo i jiné pomůcky), ale poslouží jen dočasně, aby se zmírnila fyzická závislost. A aby se omezily abstinenční příznaky, při odvykání cigaretám.

K tomu, abyste přestali kouřit, a znovu nezačali, potřebujete něco více.

Změna životního stylu při odvykání cigaretám

Odvykání kouření (nebo obecně boj s jakoukoliv závislostí), je především o změně životního stylu. Zavilost, není o tom, že byste vám látka (činnost), která je škodlivá, tak moc chutnala.

U cigaret to platí obzvlášť. Snad kromě první ranní cigarety, už všechny ostatní v průběhu dne, za moc nestojí. Ale člověk je potřebuje a bez nich je to horší, že?

Při hubnutí, i při odvykání kouření, je potřeba změnit životní styl, změnit zažité návyky. Doposud jste žili život, do kterého cigarety patřily. Je mnoho různých situací, ve kterých to bez cigarety už nejde. Mnoho různých, byť i jen drobných rituálů – ranní káva s cigaretou, pauza na cigaretu během práce, atd.

Přestat kouřit, je jednoduché. To zvládne každý. Složitější je znovu nezačít. K tomu, abyste se k cigaretám za nějakou kratší či delší dobu nevraceli, vám může pomoci nějaká změna.

Musíte opustit některé staré zvyky/rituály a najít si nové. Hodně pomáhá, když provedete nějaké změny, do kterých už cigarety nepatří a nemají tam místo. Může to být například cvičení nebo nějaký sport. Nebo něco úplně jiného.

Na kouření umře ročně v ČR asi 20 tisíc lidí

Podle Národního ústavu duševního zdraví, umře každý rok v ČR, na přímé následky kouření, asi 17 až 19 tisíc lidí. Důvodem jsou především různé nemoci a zdravotní problémy, způsobené jako přímý důsledek kouření cigaret. Cigarety, jsou tak minimálně jedním z důvodů úmrtí, v cca 17% všech úmrtí.

Riziko úmrtí z důvodu kouření cigaret, se ale liší v závislosti na pohlaví či na vzdělání. Muži umírají na negativní následky kouření asi 2x častěji než ženy. Na kouření také častěji umírají lidé s nižším vzděláním a lidé, kteří spadají do „chudších“ socioekonomických skupin obyvatel.

Pozitivní zpráva je, že v ČR se dlouhodobě snižuje podíl kuřáků. Mohou za to jak různé osvětové programy, tak i setrvalé zdražování cigaret. Navíc kouření už dávno není „v módě“.

Jak přestat kouřit? Základem je rozhodnutí!

Abyste přestali mluvit o tom, že „chcete přestat kouřit“, že „byste měli přestat kouřit“, atd., je potřeba se rozhodnout.

Hodně kuřáků si velmi dobře uvědomuje, že kouření není nic moc zdravého. A líbilo by se jim, kdyby nekouřili. Mluví o tom, že by chtěli přestat. Nebo si alespoň uvědomují, že by měli přestat kouřit.

Fakticky ale přestat kouřit nechtějí. Z toho pak vynikají ta velmi častá, a do nekonečna opakovaná novoroční předsevzetí, o tom, jak skončí s cigaretami. Už když si to říkají v duchu nebo i nahlas, tak si uvědomují, že to nedopadne úspěšně.

Nechtějí přestat kouřit, nejsou rozhodnuti, že skončí. Rozhodnutí, že opravdu přestanu kouřit, je tedy velmi důležité.

Odvykání kouření s podpůrnými prostředky

S odvykáním kouření, mohou pomoci různé podpůrné prostředky. Samy o sobě, vás ale tyto podpůrné prostředky, závislosti na cigaretách (na nikotinu) nezbaví.

Mohou pomoci snížit závislost (postupnou redukcí množství přijímaného nikotinu). Mohou pomoci omezit abstinenční příznaky. Některé prostředky umí omezit chutě (bažení).

Neexistuje ale žádná zázračná pilulka, náplast, nebo cokoliv jiného, co by samo o sobě zajistilo, že přestanete kouřit.

Jak fungují nikotinové náplasti na odvykání kouření?

Nikotinové náplasti (v ČR se asi nejvíce prodávají značky Niquitin a Nicorette), jsou poměrně účinný prostředek, který pomůže snížit fyzickou závist na cigaretách (na nikotinu). Sami o sobě, ale nezajistí, že opravdu a navždy skoncujete s cigaretami.

Nikotinová náplast funguje tak, že si malý čtvereček speciální náplasti nalepíte někam na kůži. Náplast je napuštěna látkou, která se pak pomalu, postupně uvolňuje do kůže, a v těle vzniká „nikotin“.

Nikotinové náplasti, se obvykle prodávají s třemi různými stupni „síly“. Od těch, které obsahují nejvíce nikotinu (například u Niquitin je to 21 miligramů nikotinu) pro první fázi odvykání cigaretám, až po nejslabší (například u Nicorette je to 10 miligramů nikotinu), pro poslední fázi.

Program snižování závislosti na nikotinu, s pomocí nikotinových náplastí, pak spočítá v tom, že si postupně aplikujete slabší náplasti. Obvykle se doporučují 4 týdny s tou nejsilnější (20 – 25 mg nikotinu). Následuje druhá fáze na další 4 týdny se středně silnou náplastí (cca 15 mg nikotinu) a nakonec poslední fáze s nejslabší náplastí.

Omezení (snížení) závislosti na nikotinu

Cílem používání nikotinových náplastí, je jednak omezení/snížení fyzické závislosti tím, že se postupně snižuje dávka nikotinu. Současně pomáhají nikotinové náplasti v tom, že po dobu jejich používání už aktivně nekouříte.

Během používání nikotinových náplastí, je silně potlačena (snížena) chuť na cigarety. Což umožňuje naučit se fungovat v běžných denních situacích i bez zapálené cigarety (kouření není jen samotné fyzické potřebě nikotinu, ale velmi často je to i součást sociálních interakcí).

Přechodná doba 12 týdnů, kdy jsou aplikovány nikotinové náplasti, umožní změnit životní styl, vybudovat si nové zvyky. Například se naučit pít po ránu kávu i bez cigarety.

Během užívání náplastí, je ale tělo stále závislé na nikotinu. Náplasti mohou pouze pomoci zmírnit přechod k úplnému vysazení. Bez dalších kroků, je velké riziko, že sek cigaretám zase brzy vrátíte.

Napsat komentář