Doporučená denní dávka vitamínů A, B, C, D, E, K, H

Doporučená denní dávka vitamínů A, B, C, D, E, K, H
Vitamíny (především A, B, C, D, E, H a K), jsou velmi důležité pro zdraví a pro život. Bez vitamínů, nedokáže naše tělo dlouhodobě fungovat. Pro jednotlivé vitamíny je stanovena doporučená denní dávka. Při dlouhodobějším nedostatku některého z vitamínů, hrozí zdravotní problém (často i velmi závažné, někdy může být následkem dokonce i smrt).

Vitamíny, jsou přírodní látky, které naše tělo potřebuje k tomu, aby mohlo správně fungovat. Většinu vitamínů si naše tělo neumí vyrobit (resp. případně si je vyrábí z provitamínů (prekurzorů), které ale musí přijímat z vnějšku).

Vitamínů je celkem 13 základních typů a v našem těle ovlivňují téměř vše. Vitamíny, vstupují jako katalyzátory do metabolismu cukrů, tuků, bílkovin a ovlivňují tak celou řadu biochemických reakcí.

Bez vitamínů, nedokáže tělo dlouhodoběji fungovat. Už snížený příjem (nedostatek) některých vitamínů, se projevuje zhoršením zdravotního stavu, různými zdravotními komplikacemi a onemocněními. Úplný nedostatek některého z vitamínů, může mít i letální (smrtelné) následky.

Někdy ale může uškodit i nadbytečný příjem vitamínů. Ten může být někdy zbytečný (tělo nadbytek přijatého vitamínu ihned vyloučí), nebo se vitamín v těle hromadí a může způsobovat zdravotní komplikace.

Doporučená denní dávka vitamínů

Pro jednotlivé vitamíny, je stanovena doporučená denní dávka – kolik bychom toho kterého vitamínu měli přijmout v potravě během dne.

Doporučené denní dávky vitamínů (často uváděné i na potravinách), mohou být lehce zavádějící. Jsou sice vypočítány tak, aby došlo k pokrytí potřeb organismu u cca 97 – 98% lidí, přesto ale údaje o doporučené denní dávce, nedovedou plně zohlednit konkrétního jedince – věk, pohlaví, váhu, zdravotní stav, atd.

Doporučené denní dávky, se navíc mohou v jednotlivých zemích lišit. Například pro vitamín B2 (riboflavin) je v ČR doporučená denní dávka 1,5 miligramu, v jiných zemích EU je to 1,6 miligramu a v dalších zemích je to i jiná hodnota.

Na doporučených denních dávkách vitamínů, se neshodnou ani všichni odborníci. Ve výsledku se tak jedná jen o „doporučený“ – orientační údaj.

Doporučená denní dávka, se navíc může v průběhu života měnit. Jiná bude u dětí, jiná u dospívajících a jiná i pro seniory. Jiné doporučené denní dávky, jsou například pro těhotné ženy, nebo pro osoby s nějakými zdravotními komplikacemi

Tabulka: Doporučená denní dávka vitamínů  A, B, C, D, E, H, K

DDD = doporučená denní dávka

Vitamín DDD
Vitamín A 0,8 mg
Vitamín D 0,5 µg
Vitamín E (tokoferol) 12 mg
Vitamín K 75 µg
Vitamín B1 (thiamin) 1,1 mg
Vitamín B2 (riboflavin) 1,4 mg
Vitamín B3 (niacin) 16 mg
Vitamín B5 (kys. pantotenová) 6 mg
Vitamín B6 (pyridoxin) 1,4 mg
Vitamín B9 (kys. listová) 0,2 mg
Vitamín B12 (kobalamin) 2,5 µg
Vitamín C (kys. askorbová)) 80 mg
Vitamín H (biotin) 50 µg

Doporučená denní dávka vitamínu A

Vitamín A, je vnímán jako vitamín, který nám umožňuje dobře vidět. Patří mezi vitamíny rozpustné v tucích a obsahuje ho například mléko, vaječné žloutky, maso nebo také barevná zelenina a ovoce (mrkev, pomeranč, brokolice či špenát).

  • Doporučená denní dávka vitamínu A je 0,8 miligramu (mg)

Při nedostatku tohoto vitamínu, mohou hrozit poruchy zraku, zpomalení či zastavení růstu nebo i další zdravotní komplikace.

Vitamín A, patří mezi vitamíny, kde ale může způsobit komplikace i nadbytečný příjem (hypervitaminóza). Ta může způsobit únavu, ospalost, zvracení, padání vlasů, poruchy vidění a další zdravotní problémy

Doporučená denní dávka vitamínů B

Vitamín B, není jen jeden vitamín, ale jedná se o komplex látek – pro člověka jsou nejdůležitější vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B9 a B12. Většinu vitamínů B, najdeme především živočišných potravinách (patří mezi vitamíny rozpustné ve vodě).

  • Doporučená denní dávka, se u jednotlivých vitamínů skupiny B liší (viz tabulka výše)

Jednotlivé vitamíny B, ovlivňují celou řadu metabolických dějů. Od metabolismu cukrů, přes syntézu bílkovin, DNA a RNA, až po tvorbu červených krvinek.

Účinkům jednotlivých vitamínů skupiny B, kde je najdeme a co se děje při jejich nedostatku, se budeme věnovat v samostatném článku.

Doporučená denní dávka vitamínu C

Vitamín C, je asi nejznámějším ze všech vitamínu. „Céčko“ máme asi všichni spojené se zdravím. Když jsme nemocní, tak si bereme „céčko“. Vitamín C má opravdu vliv na imunitu (podporuje tvorbu protilátek). Kromě toho, ovlivňuje i další metabolické děje.

  • Doporučená denní dávka vitamínu C je 80 miligramů (mg)

Při nedostatku vitamínu C, hrozí zvýšená únava, snižuje se odolnost proti infekčním chorobám. Může také docházet k vypadávání zubů, ke zvýšené krvácivosti.

Dlouhodobější nedostatek vitamínu C, může mít i letální (smrtelné) následky (o čemž se přesvědčila řada námořníků ve středověku, kteří umírali na kurděje).

Doporučená denní dávka vitamínu D

Vitamín D, nám dává především sluníčko. Částečně je možné vitamín D, přijmout i v potravinách – jedná se především o rybí tuk, kvasnice, mléko nebo vejce.

Důležitým zdrojem vitamínu D, je ale tvorba tohoto vitamínu v kůži, pod vlivem slunečního záření. Má to ale háček. V našich zeměpisných šířkách, se nám vitamín D v kůži vytváří jen v létě (cca od května do září). Po zbytek roku, u nás nemá slunce takovou „sílu“ (roli hraje úhel dopadajícího UV záření), aby vitamín D v kůži vznikal a měli bychom tento vitamín tedy přijímat v potravě.

  • Doporučená denní dávka vitamínu D je 5 mikrogramů (µg)

Tento vitamín je důležitý pro správnou tvorbu kostí – při nedostatku hrozí osteomalacie, poruchy růstu, apod. Při nadbytku vitamínů D, dochází k hromadění vápníku v krvi. Může se projevovat nevolností, slabostí, problémy s ledvinami.

Doporučená denní dávka vitamín E

Vitamín E (tokoferol), je velmi důležitý především v těhotenství. Patří mezi vitamíny rozpustné v tucích a obsahují ho například rostlinné oleje, obilné klíčky nebo třeba i hovězí maso.

  • Doporučená denní dávka vitamínu E je 12 miligramů (mg)

Při nedostatečném příjmu vitamínu E, hrozí poruchy plodnosti, u těhotných žen může docházet k poruchám vývoje plodu, snižuje se imunita, nebo hrozí i různé neurologické obtíže.

Doporučená denní dávka vitamínu K

Vitamín K, je důležitý především pro správnou srážlivost krve a správnou tvorbu kostí. Je to další z vitamínů, který je rozpustný v tucích a najdeme jej například v listové zelenině, obsahují ho kvasnice a částečně je vytvářen i činností mikroflóry v našich střevech.

  • Doporučená denní dávka vitamínu K je 75 mikrogramů (µg)

Při nedostatku vitamínu K, hrozí především poruchy srážlivosti krve.

Doporučená denní dávka vitamínu H

Vitamín H (biotin), patří spíše mezi méně známé vitamíny. Je důležitý pro správný růst a dělení všech buněk. Vitamín H obsahují například ořechy, špenát, čočka nebo třeba i chleba.

  • Doporučená denní dávka vitamínu H je 50 mikrogramů (µg)

Při nedostatečném příjmu tohoto vitamínů, může být zvýšená únava, bolesti svalů nebo dokonce i svalová atrofie, záněty kůže, a další zdravotní problémy.

Napsat komentář