Závislost na alkoholu – test jak se pozná závislost na pití

Závislost na alkoholu – test jak se pozná závislost na pití
Někdo je s alkoholem kamarád, někdo s ním bojuje. Suchý únor nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je to být 4 týdny bez alkoholu. Kdo není závislý, ten by s tím neměl mít problém. Nebo je problém vydržet jede měsíc bez pití?

Během měsíce února, probíhá už od roku 2021 každoroční akce „suchý únor“. Jedná se o kampaň, která lidem nabízí možnost vyzkoušet si, jak jsou na tom se „závislostí“ na alkoholu.

S nadměrnou konzumací alkoholu se potýká cca 12% Čechů (tj. cca 1 milión lidí). V ČR se dlouhodobě drží spotřeba alkoholu na úrovni cca 10 litrů čistého alkoholu na osobu (podle jedné ze statistik je ČR na 3 místě na světě, v přepočtu množství alkoholu na hlavu – porážíme i Dány …).

S nadměrnou konzumací alkoholu je spojena celá řada zdravotních rizik. Pokud se nadměrné/rizikové popíjení překlopí do závislosti, pak to má obvykle devastační následky nejenom na alkoholika, ale i na blízké okolí.

Co je to suchý únor a jak to funguje?

Základní myšlena suchého února je poměrně prostá. Jedná se o nejkratší měsíc v roce, a cílem je vyzkoušet, jestli člověk vydrží cca 4 týdny bez alkoholu. Nic dalšího v tom není.

Primárním cílem akce suchý únor není lidem nutit abstinenci (nebo taková alespoň byla původní myšlenka).  Je to možnost vyzkoušet si, jaké je to bez pravidelné konzumace alkoholu, po nějakou kratší dobu.

Pokud ale nestihnete zrovna letošní suchý únor, tak není potřeba čekat do dalšího roku. Jednoduchý test, jak vyzkoušet svoji „závislost“ se dá udělat kdykoliv. Můžete si klidně udělat suchý květen, nebo suché září.

V českém prostředí je konzumace alkoholu považovaná za normu – jen málokterý dospělý, si dovede představit několik týdnů bez pití. A nemusí se jednat o nějaké opíjení.

Alkohol je běžnou součástí skoro všech rodinných oslav, často se objevuje i na pracovních akcích. Velká většina lidí si alespoň jednou týdně „zajde na pivo“, do baru, v restauraci si dá víno, apod.

Jaké množství alkoholu je zdravé (kolik alkoholu neškodí)?

Poměrně dlouhou dobu, se objevovala doporučení různých odborníků, včetně renomovaných lékařů, že malé množství alkoholu je vlastně zdravé. Že jedno malé pivo je dobré pro zdraví, nebo že 2 deci červeného vína mohou prodloužit život.

Dnes už se tyto názory považují za překonané. Téměř všichni zodpovědní odborníci se shodují na tom, že alkohol je škodlivý i v malém množství.

Ano, při malé konzumaci, je míra škodlivých následků „téměř zanedbatelná“. Rozhodně se ale nedá tvrdit, že alkohol je zdravý. Nebo že při malém množství nemá žádná škodlivé účinky. Má.

Neexistuje žádná dávka alkoholu, která by prospívala zdraví a neměla vůbec žádné negativní účinky.

Jak se dá poznat závislost na alkoholu?

U konzumace alkoholu se rozlišuje několik stupňů, které zahrnují i nadměrné, rizikové nebo škodlivé pití. Ne vždy ale konzumace velkého množství piva nebo vína, musí znamenat závislost na alkoholu.

Závislost na alkoholu není jenom o vypitém množství (byť je pravda že u závislých alkoholiků se množství vypitého alkoholu v určité fázi zvyšuje; časem se ale zase postupně snižuje – ke konci, už ale alkoholikovi stačí i jen jedno pivo na to, aby byl „na plech“).

Mezi hlavní příznaky závislosti na alkoholu patří především:

 • Snížená kontrola nad pitím: – neschopnost kontrolovat množství alkoholu, které konzumujete, a opakované překračování plánovaných limitů
 • Zvýšená tolerance – potřeba vypít více alkoholu k dosažení stejného efektu, což naznačuje nárůst tolerance vůči alkoholu
 • Fyzická závislost – projevy abstinenčních příznaků, jako jsou třes rukou, pocení, nevolnost nebo úzkost, když nepijete
 • Psychická závislost – neustálé myšlenky na alkohol, touha po alkoholu, nebo nepříjemné pocity, pokud alkohol nemůžete získat
 • Zanedbávání povinností – ignorování povinností doma, v práci nebo ve škole kvůli pití alkoholu
 • Problémy ve vztazích – konflikty s rodinou, přáteli nebo kolegy z práce kvůli pití alkoholu
 • Ztráta zájmu o jiné aktivity – omezování jiných aktivit ve prospěch pití alkoholu.
 • Pokusy o omezování nebo ukončení pití selhaly -pokusy omezit množství nebo úplně přestat pít alkohol, většinou vydrží jen krátkou dobu, nebo úplně selžou
 • Skryté pití – skryté pití alkoholu před ostatními nebo lhaní o množství vypitého alkoholu
 • Ztráta kontroly nad svým chováním – chování pod vlivem alkoholu, které je nebezpečné nebo nevhodné
 • Výpadky paměti po konzumaci alkoholu – po konzumaci a vystřízlivění máte „okna“, nepamatujete si, co jste dělali, kolik jste toho vypili, atd.

Závislost na alkoholu – test jestli jsem závislý/závislá?

Pro zjištění závislosti na alkoholu se používá mezinárodně uznávaný test, který zahrnuje 6 kritérií. Pokud někdo po dobu 6 měsíců splňuje 3 a více z těchto kritérií, tak se považuje za závislého.

Test platí obecně – netýká se jenom alkoholu, ale i jiných látkových i nelátkových závislostí. Můžete si sami vyzkoušet zjednodušenou formu testu jak poznat, jestli máte problém s alkoholem.

Jsem závislý/závislá na alkoholu – odpovězte na tyto otázky:

1) Vyžaduji zvýšené množství alkoholu pro dosažení požadovaného efektu (postupně zvyšuji dávky, nebo popíjím nápoje s vyšším obsahem alkoholu)?  

ANO x NE

2) Když alkohol vynechám, objevují se typické abstinenční příznaky, které mohou zahrnovat třes, nevolnost, úzkost, podrážděnost nebo nespavost?

ANO x NE

3) Nepoznám, kdy mám dost, nebo nemám kontrolu nad tím, kolik toho vypiju (když má dost, tak neumím včas přestat)?

ANO x NE

4) Mám pravidelně/často během dne/týdne chuť se napít?

ANO x NE

5) Uvědomuji si, že piju hodně (více než je obvyklé v mém okolí), a v pití pokračuji i přes různé negativní důsledky (doma, v práci, ve vztahu)?

ANO x NE

6) Je pro mě alkohol (pití) důležitější než jiné aktivity?

ANO x Ne

Pokud jste v tomto testu odpovědi 3x ANO, pak asi máte problém s alkoholem. Tento jednoduchý test, pochopitelně nemůže kvalifikovaně posoudit, zda jste závislí na alkoholu.

Je ale na zvážení, jestli nevyhledat nějakou odbornou pomoc. Nebo si můžete vyzkoušet suchý únor (nebo 4 týdny bez alkoholu i kdykoliv jindy) a uvidíte sami, jestli s alkoholem máte nebo nemáte problém.

Jak poznat co je přiměřené pití a co už je moc?

Pokud žijete v představě, že závislost na alkoholu se týká jen nějakých „podřadných existencí“, tak vás musíme vyvést z omylu.

Mezi pacienty (ano pacienty protože se jedná o nemoc), je i mnoho úspěšných podnikatelů, sportovců, umělců nebo politiků (včetně bývalého prezidenta).

Není výjimkou právník nebo lékař se závislostí. Vzdělání, příjem nebo sociální postavení nehraje skoro žádnou roli. Závislý může být kdokoliv.

V obecných doporučeních se uvádí, že nadměrná/škodlivá konzumace alkoholu je více než cca 20 gramů čistého alkoholu na den.

To odpovídá cca 0,5 litru piva dvanáctky nebo cca 2 deci vína nebo jeden panák tvrdého alkoholu. Pro ženy by to dokonce měla být jenom polovina.

Ten kdo vypije větší množství alkoholu více než 3x nebo 4x za týden, tak už spadá do kategorie nadměrného/škodlivého pití. A je u něj riziko, že časem vznikne závislost.

Dědí se závislost na alkoholu?

Ano i ne. Jako u mnoha lidských vlastností, i u závislosti na alkoholu hraje roli genetika. Podle aktuálních vědeckých poznatků se na vzniku závislosti podílí genetika zhruba z 40%. Zbylých 60% je vliv prostředí, výchovy a další faktory.

Genetická predispozice je silnější u mužů. Pokud byl například otec alkoholik, tak to ale automaticky neznamená, že i vy bude závislí na pití. U lidí, co měli v rodině alkoholika, se ale doporučuje zvýšená opatrnost, nebo rovnou doživotní abstinence.

U žen je ale zase rychlejší vznik závislosti na pití a obecně u nich má alkoholismus horší následky. Důvodem, proč ženy zvládají alkohol hůře, je mimo jiné vyšší množství tělesného tuku, a menší množství enzymu, který odbourává alkohol.

Rizikovým faktorem pro vznik závislosti je současně i věk, Čím je člověk mladší, tím rychleji vzniká závislost. Zatímco dospělý člověk, se do závislosti propíjí i několik roků (a někdo to nestihne ani do konce života), u dospívajících to může trvat jenom několik měsíců.

Napsat komentář