Dědí se závislost na alkoholu?

Dědičnost hraje roli při vývoji závislosti na alkoholu

Ano, dědičnost hraje roli při vývoji závislosti na alkoholu. Studie ukazují, že genetické faktory mohou přispívat k náchylnosti k alkoholismu.

Genetická predispozice, ale není jediným faktorem. Roli hraje i sociální prostředí, a různé další faktory.

Lidé, kteří mají rodinnou historii závislosti na alkoholu, mají vyšší pravděpodobnost, že sami budou mít problémy se zneužíváním alkoholu.

Doporučuje se, aby jedinci s rodinnou anamnézou alkoholismu byli obezřetní a měli na paměti svou náchylnost k této závislosti.

Přečtěte si více:

Závislost na alkoholu – test jak se pozná závislost na pití
Někdo je s alkoholem kamarád, někdo s ním bojuje. Suchý únor nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je to být 4 týdny bez alkoholu. Kdo není závislý, ten by s tím neměl mít problém. Nebo je problém vydržet jede měsíc bez pití?

Závislost na alkoholu – test jak se pozná závislost na pití

Během měsíce února, probíhá už od roku 2021 každoroční akce „suchý únor“. Jedná se o kampaň, která lidem nabízí možnost vyzkoušet si, jak jsou na tom se „závislostí“ na alkoholu.…

Číst více Závislost na alkoholu – test jak se pozná závislost na pití